Borr- och Fräsverk

Hur vill ni ha ert Borrverk utformat?

  • Borrverk med eller utan pinol

  • Borrverk med universalhuvud

  • Borrverk med styrt arborrhuvud

  • Borrverk med huvudväxlare

  • Borrverk i bordutförande

  • Borrverk i bordutförande med palettväxling

  • Borrverk i golvutförande med golvplattor

  • Borrverk i golvutförande med rundbord

  • Borrverk i golvutförande med rundbord kombinerat med golvplattor

  • Borrverk med svarvbord

Välkommen att kontakta oss för bästa lösning.

HIGH SPEED
THOR100
JOMACH169
TOS FS
TOS FUT
TOS FU
HIGH POWER
THOR200
MP212


Klicka på bilden för ytterligare information.