Horisontella fleroperationsmaskiner.

Olika storlekar, med eller utan pinol.


Med fast spindel
>Broschyr<


Med Pinol
>Broschyr<