Precisions-skruvstycken

Mekaniska med mekanisk kraftförstärkning / Precicion vices mechanical with mechanical booster

<45kN

<73kN

<67kN

<50kN

<60kN

<60kN

Mekaniska / Precicion vices mechanical
Hydrauliska / Precicion vices hydraulic

<66kN

<44kN

Pneumatisk-hydrauliska / Precicion vices pneumatic-hydraulic

<90kN

Slip- och Kontrollskruvstycken / Grinding and inspection vices

         

 Lösa backar / Jaws