WEILER Praktikat VC, 2000
En liten fin maskin med mycket tillbehör.

Maskinen levererades till Schweiz.