SERVICE
Förutom att med eget folk sköta installationer och service
på våra levererade maskiner så erbjuder vi även:
  • Avhjälpande service
  • Förebyggande service
  • Renovering av verktygsmaskiner
  • Maskinflyttning & installationer
  • Geometri- & laseruppmätningar
  • Konditionsvärderingar
  •  

Kontakta oss

Vi lagerför reservdelar till Ryska Profila svarvar, Typ:
1M63.... , 1M65.... ,
16K40...

Vi kan även hjälpa till att skaffa fram reservdelar till andra Profila-typer också.