GDPR - Personuppgiftspolicy

Policy för behandling av personuppgifter.

Syfte
Vi värnar om er integritet. Ni ska kunna känna er trygga när ni anförtror oss era personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara era rättigheter och er integritet. Syfte med den här policyn är att ni ska veta hur vi behandlar era personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur ni kan ta tillvara era rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar era personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot er. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för våra ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi kan också behöva era personuppgifter för att uppfylla de lagar som efterfrågas.
Ni har rätt att motsätta er att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

Riktlinjer
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser gentemot er och enligt avtal och lag. Här följer ex. på uppgifter vi behandlar:

 • Namn
 • Företagsnamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Företagets bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerat självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerat, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till era personuppgifter?
Genom följande sätt:

 • Uppgifter som ni tillhandahåller oss direkt.
 • Uppgifter som registreras när ni besöker vår hemsida.
 • Uppgifter vi får från offentliga register.
 • Uppgifter vi får när ni anlitar en av våra medarbetare.
 • Uppgifter vi får när ni svarar på Nyhetsbrev och andra utskick.
 • Uppgifter vi får när ni kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Behandlas era personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har rutiner och arbetssätt för att era personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vårt IT säkerhetssystem är utvecklat med både er och vår integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för er integritet. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut era personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut era personuppgifter till tredje part om ni inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part överenskommer vi ett sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
Vi är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur era personuppgifter behandlas och att era rättigheter tas tillvara.

2019-01-01
Gert Carlsson

VD,  Promab Verktygsmaskiner AB